Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. F. Szczepańskiego w Lamkowie

Dyrekcja


Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek "Edukacja dla Przyszłości" 

mgr inż. Małgorzata Bałusz


Wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. F. Szczepańskiego 

mgr Monika SylwestrzakStatut szkoły