Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. F. Szczepańskiego w Lamkowie

Organizacja


Organami szkoły są:

  • Dyrektor szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.
Statut szkoły