Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. F. Szczepańskiego w Lamkowie

Samorząd Szkolny
Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty
z oraz
Statut szkoły.

Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowski.