Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. F. Szczepańskiego w Lamkowie

Statut prawny

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie

zwana dalej szkołą
jest placówką niepubliczną


Organem prowadzącym jest:

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich   WROTA

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje :

Warmińsko – Mazurski Kurator OświatyStatut szkoły