Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. F. Szczepańskiego w Lamkowie

Tryb działaniaSzkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Statut szkoły