Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. F. Szczepańskiego w Lamkowie

Rada RodzicówRada Rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Lamkowie,

działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r.
(Dz. U. Nr 425, z późniejszymi zmianami)

oraz Statut szkoły

                     Organy Rady Rodziców:

                Przewodniczący Rady Rodziców
                      Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
                      Członkowie Rady Rodziców